เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห


แต่งตั้งผู้จัดหาพัสดุ (จัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ)

    รายละเอียดข่าว

แต่งตั้งผู้จัดหาพัสดุ (จัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ)    เอกสารประกอบ แต่งตั้งผู้จัดหาพัสดุ (จัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง