เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ .๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.สล. ถนนชอยชุมชนไลออนล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ .๔๐ เมตร
และบ่อพัก ค.สล. ถนนชอยชุมชนไลออนล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ .๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.สล. ถนนชอยชุมชนไลออนล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง