เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1018 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]20
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]18
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]24
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]23
165 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2563 ]26
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]25
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]24
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]24
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กค3739 อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]24
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน 6 ต้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]27
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]25
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานออกแบบก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]26
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ถนนบ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]24
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]26
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]26
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท 199 อ่างทอง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]26
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค 148 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]28
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]28
179 ประกาศร่างเชิญชวน จ้างงานก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]26
180 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.14 เมตร ถนนเทศบาล 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2563 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51