เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง เครื่องขักร และครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]9
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]15
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวามคม 2563 จำนวน 32 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]20
84 ประกวดราคาจ้างงานหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2563 ]23
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)) [ 27 ต.ค. 2563 ]19
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]21
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]20
88 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างขยายถนนเทศบาล 1 จากแยกถนนเทศบาล 13 ถึงสะพานเลี่ยงเมือง [ 20 ต.ค. 2563 ]18
89 ประกาศร่างเชิญชวนงานก่อสร้างโดมหลังคาเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2563 ]21
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]18
91 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม [ 19 ต.ค. 2563 ]19
92 รายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ประถามสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 15 ต.ค. 2563 ]21
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]23
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟสำหรับจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]24
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2563 ]26
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]27
97 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีทอดตลาด [ 28 ก.ย. 2563 ]40
98 ยกเลิกประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและชรา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2563 ]31
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและชรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2563 ]26
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]26
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55