เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตด ๗๐๔ อางทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]6
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]6
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]6
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLV จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]6
385 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่บ้านอ่างทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2563 ]6
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]6
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]6
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]7
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]7
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]7
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]7
392 ประกาศยกเลิกจัดจ้างงานโครงการติดตั้งระบบเตือนอุบัติหตุที่เป็นจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]7
393 ประกาศยกเลิกจัดจ้างงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]7
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]7
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]6
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ยี่ห้อ JUKI จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]7
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7132 อ่าวทอว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]6
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]7
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น แผ่นซับเสียงพร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]6
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค 87 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59