เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1018 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]68
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]74
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]66
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]67
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]65
386 ยกเลิกร่างประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ก.ย. 2562 ]72
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ก.ย. 2562 ]73
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2562 ]74
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]73
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]64
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]70
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]69
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]78
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเบาะรองนั่งโซฟา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]75
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]74
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในกองการศึกษาและขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]75
397 รายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 70 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]74
398 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 29 ส.ค. 2562 ]77
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]76
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51