เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1013 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก จำนวน 8 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]59
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]53
363 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]51
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2562 ]54
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2562 ]49
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]57
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]56
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]67
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม [ 17 ต.ค. 2562 ]63
370 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)) [ 10 ต.ค. 2562 ]57
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]66
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า จากเอกชนเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 3 รายการ [ 1 ต.ค. 2562 ]62
373 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 16 ก.ย. 2562 ]67
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]63
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2562 ]71
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]67
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]73
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]64
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]65
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51