เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1018 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2562 ]51
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]49
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมของโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]53
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]61
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5820 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]54
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]52
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]55
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]51
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1218 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]52
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]56
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]55
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]59
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสุขาแอร์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]53
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]55
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่มเทศบัญญํติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]50
356 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน4รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ย. 2562 ]54
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]52
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]54
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย รวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]67
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]50
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51