เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]8
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน 6 ต้น ครั้งที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]8
303 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2) [ 11 มิ.ย. 2563 ]8
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]8
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษาสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]7
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]8
307 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2563 ]8
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]8
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองในโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]7
310 ประกาศประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ เป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส จำนวน 36 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]7
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]8
315 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2563 ]7
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]8
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]8
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]8
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กค3739 อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]7
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน 6 ต้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59