เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]45
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2563 ]44
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2563 ]42
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่อมรถยนต์บรรทุกขะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]47
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]44
306 ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข๗ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2563 ]45
307 รายละเอียดราคากลาง งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนบ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2563 ]42
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ .๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.สล. ถนนชอยชุมชนไลออนล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding) [ 2 เม.ย. 2563 ]48
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานขยายถนนเทศบาล1 จากแยกถนนเทศบาล13 ถึงสะพานเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2563 ]44
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]42
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อางทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]42
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อางทอง จำนวน ๒๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]52
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตด ๗๐๔ อางทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]50
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]48
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]51
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLV จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]72
317 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่บ้านอ่างทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2563 ]45
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]48
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]47
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]48
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55