เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห
ข้อมูลทั้งหมด 1018 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]26
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]24
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี หมายเลขครุภัณฑ์ 489-56-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]26
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]26
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ ถนนเทศบาล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]24
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 เม.ย. 2563 ]23
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]24
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ5562 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]23
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2563 ]27
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2563 ]27
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1467 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]28
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]26
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]27
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและช่อมแชมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]26
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื่ออะไหล่แผ่นกรองผ้า Hayward ขนาด ๗๒ sq ft จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]29
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]30
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่บ้านอ่างทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]30
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]30
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]27
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2563 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51