เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
หนังสือสั่งการ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (ทต.ม่วงสามสิบ)

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (ทต.ม่วงสามสิบ)    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (ทต.ม่วงสามสิบ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ