เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540/ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย/ ตลาด พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540/ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย/ ตลาด พ.ศ.2540    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540/ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย/ ตลาด พ.ศ.2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ