เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

    รายละเอียดข่าว

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาลเมืองอ่างทอง    เอกสารประกอบ

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ