เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง    เอกสารประกอบ

รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ