เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวรับสมัครการเลือกตั้ง


หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง)

    รายละเอียดข่าว

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง)    เอกสารประกอบ หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง