เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาพ.ศ 2565 โดยมี นายกิตติพงษ์ สุคุณณี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรงที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2023-09-29
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15