เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา" พร้อมด้วยคณะผู้บริิหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ และพนักงานข้าราชการ ในโครงการจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06