เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทอง จัดโครงการจักรยานรวมใจคนไทยสุขภาพดี เป็นหลักในการสร้างสุขภาพ แก่ประชาชน ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ


ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00น. 
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการจักรยานรวมใจ คนไทยสุขภาพดี โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม
       นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
ได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชน มาใส่ใจในการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคภัย โดยให้เริ่มจากการจัดกิจกรรม การออกกำลังกายเป็นอันดับแรก ในการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมทางกาย เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรคที่มีความสำคัญ และก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ไม่อ้วนลงพุง โดยกิจกรรมโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน เส้นทางการปั่นจักรยาน เริ่มจากสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ปั่นไปวัดขุนอินทประมูล วัดไชโยวรวิหาร และกลับมาสู่สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะทาง 36 กิโลเมตร

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31