เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรี พร้อมนำทีมเปิดจุดให้บริการ ตรวจ ATK ฟรี พร้อมออกใบรับรองให้ แก่ประชาชนทั่วไป เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน


ในวันนี้ เมื่อเวลา 08.00น.นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามและกองสาธารณสุขฯ ได้จัดจุดให้บริการ ตรวจ ATK ฟรี พร้อมออกใบรับรองในการตรวจเชื้อโควิด-19  ณ ตลาดสดเทศบาล1 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00น. โดยประชาชนทั่วไป สามารถเข้าตรวจได้ฟรี เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงตนที่จุดบริการตรวจ ATK ตลาดสดเทศบาล 1

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06