เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกมนตรีเมืองอ่างทองนำทีม จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง


21 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณา การบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบล็ดเสร็จ (One stop Service) อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โปร่งใสและรวดเร็ว

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06