เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมกับประธานชุมชน แสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักนับผิดชอบต่อหน้าที่


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมกับประธานชุมชน แสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักนับผิดชอบต่อหน้าที่

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06