เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง วันที่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


เมื่อเวลา 08.00น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง และเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" และร่วมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพแก่ นักเรียนและหน่วยอาสารักษาดินแดน

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06