เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองอ่างทอง


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

นำโดย นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองฯ ร่วมกันในพิธีเปิดจัดฝึกอบรมในโครงการ "ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภายในการจัดอบรม ได้แบ่งเป็น2ช่วง ช่วงแรกได้รับฟังการบรรยาย กฎระเบียบวินัยจราจรและการใช้สัญญาณจราจร โดย สภ.เมืองอ่างทอง และ การบรรยายเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น โดย ชุดครูฝึก ในเวลาต่อมาช่วงบ่ายได้มีการฝึกปฎิบัติ โดย ชุดครูฝึก

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27