เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะบริหาร ครั้งที่ 1 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างทอง


เมื่อเวลา 09.00 น. ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 

โดยนายทนงคศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และตัวแทนนักเรียนจากโรงในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้กำหนดและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนสืบต่อไป

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06