เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะบริหาร ครั้งที่ 1 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างทอง


เมื่อเวลา 09.00 น. ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 

โดยนายทนงคศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และตัวแทนนักเรียนจากโรงในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้กำหนดและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนสืบต่อไป

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27