เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


มอบใบประกาศนียบัตร ศาสนสถาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19


วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดต้นสน และมัสยิดซิรอตุ้ลลอฮ์

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกและทีม อสม. เข้ามอบกระเช้าและป้ายประกาศนียบัตร ศาสนสถาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 แก่เจ้าอาวาสวัดต้นสน และ ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดซิรอตุ้ลลอฮ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรคCOVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ของโครงการ THAI STOP COVID

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27