เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเมืองอ่างทอง ร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวนืั้งสิ้น 71,240 บาท เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชุน รากฐานฟื้นฟูต้นทุนทางสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27