เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเมืองอ่างทอง ร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวนืั้งสิ้น 71,240 บาท เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชุน รากฐานฟื้นฟูต้นทุนทางสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06