เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทอง ทำหมันสุนัขและแมวฟรีแก่ชาวบ้าน ในโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันทีี่ 16 กันยายน 2564 ณ บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (World Rabies Day) โดยเทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัด ได้ร่วมกันหมันสุนัขและแมว ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งฉีดวัคซีนฟรีให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน 
เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักในความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกระตุ้นให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวทราบถึงหน้าที่การรับผิดชอบต่อสังคม จึงร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (World Rabies Day) จังหวัดอ่างทอง ขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06