เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3มิถุนายน 2564


มีแล้วแบ่งปัน
ที่ห้องประชุม อำเภอเมืองอ่างทอง   นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  ใน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3มิถุนายน 2564 โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27