เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายายเตือนใจ ทรงไตร นกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่๑/๒๕๖๗


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.

นายายเตือนใจ ทรงไตร นกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่๑/๒๕๖๗ โดยมีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31