เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31