เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27