เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายปริญญา เขมะชิต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษาคม 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายปริญญา เขมะชิต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษาคม 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27