เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองอ่างทองลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองอ่างทองลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยท่านสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ที่ รพ.อ่างทอง2 หรือติดต่อผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือลงทะเบียน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าวัคซีนโควิด-19 ที่นำมาฉีดนั้นมีความปลอดภัย  มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรคและลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจาก นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27