เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเครื่องซีลสูญญากาศ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน ในนามหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 27 จำนวน 1 เครื่


วันจัทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเครื่องซีลสูญญากาศ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน ในนามหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 27 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29