เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และร่วมทำบุญถวายภัตราหารข้าวแก่พระสงฆ์ ณ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนบ้านรอ ชุมชนกาญจนา 2


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567 09.00น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และร่วมทำบุญถวายภัตราหารข้าวแก่พระสงฆ์ ณ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนบ้านรอ ชุมชนกาญจนา 2

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29