เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารข้าวแก่พระส่งฆ์ ณ ชุมชนทรัพย์สิน


วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.30น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารข้าวแก่พระส่งฆ์ ณ ชุมชนทรัพย์สิน

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29