เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งแรก


อ่างทอง เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งแรก
อ่างทอง – ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งแรก สมาชิกสภาเทศบาล ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 เม.ย.  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง  ครั้งแรก  ซึ่งในที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  แล้วจึงมีการเลือก นายสมชาย รัตน์ประสาทพร เป็นประธานสภา พันเอก มานิตย์ วิมานรัตน์ เป็นรองประธานสภา และ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง และทางนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้แสดงความยินดีกับ นายเตือนใจ  ทรงไตร ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง สมัยแรก  หลังจากนั้น จึงได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทองต่อไป

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27