เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมวันพัฒนา ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ


วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมวันพัฒนา ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบางแก้ว 2

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08