เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียติวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียติวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอ่างทอง ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29