เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน"โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล" ณ วัดสนามชัย ซึ่งขญะนี้อยู่ในช่วงระหว่างกระบวนการบำบัดและจะเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนทักษะอาชีพในลำดับต่อไป

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08