เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณศาลหลักเมืองอ่างทอง เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมากราบไหว้ สักการะบูชาศาลหลักเมื


วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมนายรณชัย เสือวงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณศาลหลักเมืองอ่างทอง เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมากราบไหว้ สักการะบูชาศาลหลักเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08