เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัย


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัย ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27