เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 22 ชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และรองประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 22 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้น 3

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09