เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย นายรณชัย เสือวงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08