เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเช็คศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย กรวีร์ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต2


วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย กรวีร์ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต2 ลงพื้นที่ตรวจเช็คศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอ

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27