เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธี เปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เทศบาลสัมพันธ์ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๙


วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธี เปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เทศบาลสัมพันธ์ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๙ "ดอกไม้งามเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลรำมะสัก

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27