เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๒ ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง(ชั้น๓)


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๒ ชุมชน ครั้งที่ 2/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง(ชั้น3)

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09