เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้ารับมอบเสื้อกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มอบ


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9.30น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เข้ารับมอบเสื้อกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.อ่างทอง

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09