เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดโครงการ ต้นแบบชุมชนลดโซเดียม เพื่อชะลอไตเสื่อมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนทรัพย์สิน


วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการ ต้นแบบชุมชนลดโซเดียม เพื่อชะลอไตเสื่อมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนทรัพย์สิน

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10