เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในนามสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในนามสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพสะและเทศบาลเมืองอ่างทอง มีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10