เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ณ.ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)เทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29